Вишечлане породице и самохрани родитељи су истински борци модерног доба! » Далибор Павловић