Састанак са директором Републичке управе за геодетске и имовинско-правне односе » Далибор Павловић