Биографија

Биографија

Далибор Павловић

Далибор (Љубан) Павловић је рођен 01.07.1981. године у Приједору. Основну и средњу школу је завршио у Приједору.

Похађао Европски универзитет у Београду, те стекао звање дипломирани економиста. Мастер студије похађао је на Факултету пословне економије и стекао звање мастер економије.

Положен стручни испит за рад у органима управе Републике Српске у АДУРС.

РАДНА БИОГРАФИЈА

Од 2007. до 2008. обавио је приправнички стаж у Админстративној служби општине Приједор.

Од 10.09.2010. до 31.07.2017. године запослен у Фонду здравственог осигурања РС, Филијала Приједор, на пословима главног контролора секундарне здравствене заштите.

Од 01.08.2017., до данас запослен такође у Фонду здравственог осигурања РС, Филијала Приједор, на пословима руководиоца Филијале Приједор.

ПОЛИТИЧКА БИОГРАФИЈА

Од 03.01.2004. године

Активан члан СНСД

Од 2006. до 2014. године

Члан ОО МСД Приједор

Од 2006. до 2014. године

Предсједник Извршног одбора ОО МСД Приједор

Од 2006. до 2015. године

Предсједник МО СНСД Бабићи

Од 2006. до данас

Члан Градског одбора СНСД

Од 2008. године до данас

Одборник СГ Приједор (3 мандата)

Тренутно Шеф клуба одборника

Од 2010. године до данас

Секретар Градског одбора СНСД

Од 2010. године до данас

Члан Предсједништва ГрО СНСД

Од 2011. године до данас

Члан Главног одбора СНСД

Од 2016. године до данас

Члан Извршног комитета ГрО СНСД

У изборним
кампањама

 • Активно учествовао у 8 изборних процеса, те два ванредна (ванредни избори за
  Предсједника РС и референдум).
 • 2004. године члан МИШ,
 • 2006. године предсједник МИШ, члан ОИШ МСД и предсједник бирачког одбора,
 • 2007. године предсједник МИШ,  члан ОИШ МСД и предсједник бирачког одбора,
 • 2008. године предсједник МИШ и кандидат за одборника у СО Приједор,
 • 2010. године секретар Градског изборног штаба
 • 2012. године предсједник МИШ и кандидат за одборника у СО Приједор,
 • 2014. године координатор за сигурне гласове у Градском изборном штабу,
 • 2016. године предсједник МИШ и кандидат за одборника у СО Приједор,
 • 2018. године секретар ГрИШ и координатор за сигурне гласове.

Учествовао на бројним семинарима у организацији Главног одбора СНСД

 • Фондација Ненад Баштинац,
 • Friedrich Ebert Stiftung (FES),
 • International Republican Institute (IRI),
 • National Democratic Institute (NDI)